LOGO
pl en

2014, Vol 14, No 3


Interwencje psychologiczne jako profilaktyka depresji poudarowej
Krzysztof Pękala, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 156–160
DOI: 10.15557/AN.2014.0017

Wykształcenie, aktywność umysłowa i socjalna jako czynniki protekcyjne otępienia
Anna Barczak
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 161–166
DOI: 10.15557/AN.2014.0018

Dieta jako czynnik protekcyjny otępienia
Radosław Magierski, Katarzyna Antczak-Domagała, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 167–174
DOI: 10.15557/AN.2014.0019

Rola aktywności ruchowej w zapobieganiu zaburzeniom poznawczym
Andrzej W. Ziemba
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 175–180
DOI: 10.15557/AN.2014.0020

Zanik korowy tylny – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa i postępowanie
Anna Barczak, Emilia J. Sitek
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 181–189
DOI: 10.15557/AN.2014.0021

Zaburzenia świadomości – perspektywa kliniczna i etyczna
Urszula Górska, Marcin Koculak, Marta Brocka, Marek Binder
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 190–198
DOI: 10.15557/AN.2014.0022

Zatrucie jadem kiełbasianym. Opis przypadku
Elżbieta Jasińska, Agnieszka Gross, Ewa Kołodziejska
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 199–202
DOI: 10.15557/AN.2014.0023

Różne oblicza neuroboreliozy. Opis przypadku
Marina Baszkiewicz
Aktualn Neurol 2014, 14 (3), p. 203–206
DOI: 10.15557/AN.2014.0024