Rehabilitacja zamrożeń chodu w przebiegu choroby Parkinsona

1 Nowa Rehabilitacja – Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Kraków-Południe
2 Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
Adres do korespondencji: Barbara Skalska-Dulińska, NZOZ Nowa Rehabilitacja, ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków,
tel.: 783 444 444, 665 442 244, e-mail: skalska.barbara@gmail.com, biuro@nowarehabilitacja.pl
Praca finansowana ze środków własnych

AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 140–148
DOI: 10.15557/AN.2014.0016
STRESZCZENIE

Zamrożenia chodu to epizodyczne zaburzenia chodu występujące w przebiegu choroby Parkinsona, często prowadzące do upadków i ograniczenia aktywności chorego. Ze względu na zróżnicowany przebieg choroby, odmienną reakcję na leki u każdego pacjenta oraz postępujący charakter schorzenia rehabilitacja ruchowa powinna stanowić integralną część leczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na trening chodu oraz zastosowanie technik umożliwiających choremu przezwyciężenie zamrożeń i zmniejszenie ich nasilenia, zwłaszcza w przypadku postaci choroby z dominującymi zaburzeniami chodu i postawy, cechującej się bardziej nasiloną bradykinezją i epizodami zamrożeń. Odpowiednio wcześnie rozpoczęta rehabilitacja pozwoli pacjentowi dłużej zachować zdolność samodzielnego poruszania się. Poniższa praca ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania różnych metod i sprzętu pomocniczego w rehabilitacji chorych na chorobę Parkinsona. Ze względu na upośledzenie funkcjonowania mechanizmu generowania bodźców wewnętrznych w postępowaniu rehabilitacyjnym szczególne znaczenie odgrywają zewnętrzne sygnały (tzw. wskazówki) oraz strategie poznawcze, wśród których wyróżnić możemy bodźce akustyczne, wzrokowe i dotykowe – bazuje na nich także szeroko rozpowszechniona metoda Frenkla. Nie bez znaczenia są również pomoce zewnętrzne, takie jak laski, chodziki i kule, zalecane pacjentom o mniejszym stopniu sprawności.

Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, zaburzenia chodu, zamrożenia, wskazówki, rehabilitacja chodu