Ciąża i poród u chorych na stwardnienie rozsiane

1 Oddział Neurologii I Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Kierownik: dr Piotr Ostański
2 Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Adres do korespondencji: Lek. med. Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko, Oddział Neurologii I Wojskowego Szpitala Klinicznego,
Al. Racławickie 23, 20-904 Lublin, tel.: 81 718 32 32, 608 657 747, faks: 81 718 32 77, e-mail: gczernichowska@wp.pl

AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 25–29
DOI: 10.15557/AN.2014.0002
STRESZCZENIE

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) jest główną przyczyną niepełnosprawności u młodych dorosłych i jak większość chorób autoimmunologicznych częściej dotyczy kobiet. Wpływ ciąży na przebieg SM wzbudza zainteresowanie od wielu lat, a w ostatnim okresie stanowi temat badań wieloośrodkowych. Ciąża to zwykle okres bardzo dobrego samopoczucia chorych, najczęściej bez rzutów. Wynika to ze zmiany reaktywności immunologicznej na korzyść reakcji przeciwzapalnych związanych z limfocytami Th2 i cytokinami antyzapalnymi (interleukina 4, 5, 6, 10, TGF-β). Po porodzie zmienia się reaktywność immunologiczna i aktywność choroby wzrasta. Większość badań nie wykazała ogólnego negatywnego wpływu ciąży na niesprawność długoterminową związaną z SM; stwardnienie rozsiane nie ma negatywnego wpływu na przebieg ciąży, porodu i stan dziecka, dlatego chore kobiety mogą planować potomstwo. Choroba nie zwiększa ryzyka powikłań w ciąży i podczas porodu ani wad wrodzonych u dziecka w porównaniu z populacją ogólną. Jednakże każda terapia immunomodulująca jest przeciwwskazana w ciąży. Jeśli pacjentka decyduje się na dziecko, powinna przerwać leczenie; zaleca się również przerwę od leków przed zajściem w ciążę. W pracy podsumowano dostępne informacje na temat klinicznych problemów dotyczących ciąży i porodu u chorych na SM oraz oceniono zagrożenia dla dziecka związane z podawaniem leków.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, ciąża, poród, cytokiny przeciwzapalne, rezonans magnetyczny