LOGO
pl en

2013, Vol 13, No 2


Topiramat – przegląd wybranych artykułów
Andrzej Klimek
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 88–95

Farmakogenetyczne uwarunkowania lekooporności w padaczce
Alicja Kozera-Kępniak, Karol Jastrzębski, Andrzej Klimek
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 96–102

Wyzwania terapii otępienia w chorobie Alzheimera
Tomasz Gabryelewicz, Monika Mandecka
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 103–108

Rola wybranych czynników ryzyka w etiopatogenezie i przebiegu choroby Alzheimera
Robert Dudkowiak, Anna Gryglas, Andrzej Poniewierka, Elżbieta Poniewierka
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 109–118

Genetyczne przyczyny upośledzenia umysłowego, z którymi neurolog może spotkać się w codziennej praktyce
Karol Jastrzębski, Magdalena Justyna Kacperska, Tadeusz Pietras, Maciej Radek
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 119–129

Grudniowe usłonecznienie i nadfioletowe promieniowanie B wykazują asocjację z umieralnością na stwardnienie rozsiane w Polsce
Wojciech Cendrowski
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 130–135

Zastosowanie programów komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej dysfunkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Ernest Tyburski, Monika Mak, Karolina Korwin-Piotrowska, Andrzej Potemkowski, Ewa Stencelewicz
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 136–144

Próby wykorzystania komórek macierzystych w terapii wybranych chorób układu nerwowego
Magdalena Justyna Kacperska, Dominika Książek-Winiarek, Karol Jastrzębski, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (2), p. 145–156