LOGO
pl en

2013, Vol 13, No 1


Procesy patologiczne w mózgu podczas jego niedokrwienia
Magdalena Justyna Kacperska, Karol Jastrzębski, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (1), p. 16–23

Aktualne poglądy na temat roli witaminy D w patogenezie stwardnienia rozsianego
Magdalena Antczak, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (1), p. 24–30

Macierzyństwo w stwardnieniu rozsianym – fakty i mity
Łukasz Rzepiński, Sławomir Wawrzyniak, Anna Niezgodzińska-Maciejek, Małgorzata Rzepińska
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (1), p. 31–34

Padaczka u osób w przedziale wiekowym 20–45 lat
Beata Chrześcijanek, Agnieszka Plucińska, Monika Przybyła
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (1), p. 35–39

Wybrane farmakokinetyczne interakcje leków w trakcie leczenia padaczki. Część I
Magdalena Justyna Kacperska, Karol Jastrzębski, Alicja Kozera-Kępiniak, Andrzej Klimek
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (1), p. 40–49

Wybrane farmakokinetyczne interakcje leków w trakcie leczenia padaczki. Część II
Karol Jastrzębski, Magdalena Justyna Kacperska, Alicja Kozera-Kępiniak, Andrzej Klimek
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (1), p. 50–55

Wpływ aktywności fizycznej na sprawność funkcji poznawczych osób w podeszłym wieku i na przebieg choroby Alzheimera
Tomasz Gabryelewicz, Monika Mandecka
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (1), p. 56–61

Ocena wpływu czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych na śmiertelność w udarze mózgu
Anna Syta-Krzyżanowska, Monika Chorąży, Beata Karpowicz, Wiesław Drozdowski
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (1), p. 62–67

Współistnienie krwotoku podpajęczynówkowego i podtwardówkowego kanału kręgowego u młodej kobiety
Adam Wiśniewski, Barbara Książkiewicz
AKTUALN NEUROL 2013, 13 (1), p. 68–72