LOGO
pl en

2012, Vol 12, No 4


WYCOFANY - Modele doświadczalne udaru niedokrwiennego mózgu
Magdalena Jóźwicka, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 199–204

Rola sygnalizacji purynergicznej i cytokin w indukcji procesów zapalnych w udarze niedokrwiennym mózgu
Marek Cieślak
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 205–214

Koncepcja dynamicznej lokalizacji funkcji w rehabilitacji afatycznych zaburzeń mowy
Elżbieta Ormezowska, Marek Zawirski, Dariusz Jaskólski
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 215–221

Mechanizmy patogenetyczne stwardnienia bocznego zanikowego
Joanna Iłżecka
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 222–235

Zaburzenia psychiczne w przebiegu zespołów otępiennych – znaczenie kliniczne i zasady postępowania
Tomasz Sobów
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 236–244

Leczenie otępienia przy współistniejących schorzeniach internistycznych – wybrane zagadnienia
Alicja Klich-Rączka
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 245–250

Zawroty głowy – wybrane zagadnienia praktyczne
Marek Juszczak, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (4), p. 251–258