LOGO
pl en

2012, Vol 12, No 3


Zaburzenia lipidowe u pacjentów z zawrotami głowy
Hanna Zielińska-Bliźniewska, Joanna Urbaniak, Anna Jałocha-Kaczka, Joanna Michalska, Jurek Olszewski
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 143–148

Zmniejszenie umieralności na stwardnienie rozsiane ma związek z niższym rozpowszechnieniem palenia papierosów wśród mężczyzn w Polsce
Wojciech Cendrowski
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 149–153

Czy występuje sezonowość i fluktuacje w padaczce?
Dariusz Timler, Łukasz Szarpak, Marcin Madziała
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 154–158

Chirurgiczne metody leczenia padaczki
Beata Kaczorowska, Małgorzata Pawełczyk, Monika Przybyła
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 159–163

Tiagabina w zaburzeniach lękowych
Małgorzata Pawełczyk, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 164–168

Ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego
Hanna Zielińska-Bliźniewska, Marzena Bielińska, Piotr Pietkiewicz, Jarosław Miłoński, Jurek Olszewski
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 169–175

Skuteczność sterydoterapii w leczeniu limbicznego zapalenia mózgu o prawdopodobnie nieparanowotworowej etiologii – opis przypadku
Monika Gołąb-Janowska, Teresa Korwin-Piotrowska, Anna Walecka, Monika Mak, Przemysław Nowacki
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (3), p. 176–181