LOGO
pl en

2012, Vol 12, No 2


Badania kliniczno-molekularne w oponiakach
Dariusz J. Jaskólski
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (2), p. 74-103

Histologiczne kryteria diagnostyczne oponiaków atypowych (GII WHO) i ich związek z potencjałem proliferacyjnym
Mateusz Józefowicz, Wielisław Papierz
AKTUALN NEUROL 2012, 12 (2), p. 104-128