LOGO
pl en

2011, Vol 11, No 2


Poszukiwanie biomarkerów zapalnych udaru niedokrwiennego mózgu
Magdalena Jóźwicka, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 106-110

Idiopatyczny przerost opony twardej – opis przypadku
Andrzej Klimek, Karol Jastrzębski, Sylwia Janiak, Monika Kołodziejska, Marek Grochal, Rusłan Jekimow, Krzysztof Zieliński, Dorota Snopkowska-Wiaderna
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 79-84

Rola VEGF, czynnika neurotroficznego i proangiogennego w patogenezie choroby Alzheimera
Marta Nowacka, Ewa Obuchowicz
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 123-130

Hiperleptynemia u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu
Marta Pyzik-Janiak
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 115-122

Hemikraniektomia i hipotermia w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu
Justyna Rokicka, Magdalena Zychowicz-Sielska, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 111-114

Rdzeniak – heterogenność utkania histopatologicznego
Wiesława Grajkowska
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 96-99

Podłoże molekularne rdzeniaka wieku dziecięcego
Magdalena Zakrzewska, Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 85-90

Molekularna charakterystyka nowotworowych komórek macierzystych i progenitorowych rdzeniaka
Magdalena Zakrzewska, Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 91-95

Limfocyty Th17 w patogenezie doświadczalnego modelu stwardnienia rozsianego
Dagmara Wójkowska, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2011, 11 (2), p. 100-105