4. Doroczne Zebranie Naukowe Towarzystwa Neurologii Naczyniowej i Interwencyjnej (SVIN): sprawozdanie z Jesiennego Seminarium iWarsztatów Interaktywnych, październik 2010 r., Atlanta, Georgia, USA

1Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Department of Neurology, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, USA
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (3)
STRESZCZENIE