LOGO
pl en

2010, Vol 10, No 2


Chemokiny w patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu
Anna Cisowska-Maciejewska, Maria Konarska, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (2), p. 79-84

Niepowodzenie leczenia stwardnienia rozsianego interferonem beta: kryteria, charakterystyka i próby minimalizacji
Wojciech Cendrowski
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (2), p. 112-117

Klinimetria w mielopatii szyjnej
Józef Opara, Katarzyna Orkiszewska-Mokry
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (2), p. 89-93

Podstawy anatomii i fizjologii drogi węchowej oraz możliwości topodiagnostyki jej uszkodzeń z użyciem węchowych potencjałów wywołanych
Marcin Repetowski, Krzysztof Kuśmierczyk, Agnieszka Mazurek, Joanna Michalska, Jurek Olszewski
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (2), p. 85-88

Wpływ leków przeciwpadaczkowych na wskaźniki występowania osteoporozy
Agnieszka Karp-Majewska, Bożena Adamkiewicz
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (2), p. 105-111

Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia
Jarosław Pasek , Józef Opara , Tomasz Pasek, Sebastian Kwiatek, Aleksander Sieroń
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (2), p. 94-99

Choreoakantocytoza – przypadek kliniczny
Karol Jastrzębski, Agnieszka Pawełczyk, Andrzej Klimek
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (2), p. 118-122

Samoistne podciśnienie śródczaszkowe – opis przypadku
Karol Jastrzębski
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (2), p. 100-104