LOGO
pl en

2009, Vol 9, No 4


Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym – wyzwanie współczesnej medycyny
Jarosław Pasek, Józef Opara, Tomasz Pasek, Agnieszka Manierak-Pasek, Aleksander Sieroń
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 272-276

Zespół zmęczeniowy, depresja i zaburzenia funkcji poznawczych – podstawowe czynniki zmieniające jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym
Witold Palasik
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 267-271

Zaburzenia psychiczne w stwardnieniu rozsianym
Antoni Florkowski, Henryk Chmielewski, Piotr Gałecki
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 264-266

Apolipoproteina E w stwardnieniu rozsianym
Mieczysław Wender, Justyna Biernacka-Łukanty
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 260-263

Stwardnienie rozsiane u dzieci i młodzieży
Karolina Kupczyk, Barbara Steinborn
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 253-259

Diagnostyka różnicowa stwardnienia rozsianego
Karina Kierkus-Dłużyńska, Justyna Rokicka, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 247-252

Neuropatologia stwardnienia rozsianego – fakty i kontrowersje
Mieczysław Wender
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 240-246

Modele doświadczalne stwardnienia rozsianego
Izabela Jatczak, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (4), p. 231-239