LOGO
pl en

2009, Vol 9, No 3


Zaburzenia autonomiczne w chorobie Parkinsona
Urszula Fiszer
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (3), p. 159-163

Leki przeciwpadaczkowe w leczeniu bólu neuropatycznego
Jan Kochanowski, Joanna Cegielska, Joanna Tomalka-Kochanowska
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (3), p. 209-213

Poszerzenie układu komorowego mózgowia u płodu – diagnostyka różnicowa
Alicja Żarkowska, Maria Respondek-Liberska
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (3), p. 203-208

Agenezja ciała modzelowatego – znaczenie diagnozy prenatalnej
Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska, Paweł P. Liberski
AKTUALN NEUROL 2009, 9 (3), p. 194-202

Prenatalna diagnostyka obrazowa torbieli pajęczynówki
Maria Respondek-Liberska, Paweł P. Liberski
Aktualn Neurol 2009, 9 (3), p. 183-193

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u płodu
Maria Respondek-Liberska
Aktualn Neurol 2009, 9 (3), p. 164-182

Dystrofia mięśniowa oczno-gardzielowa – opis przypadku z pozytywnym wywiadem rodzinnym
Małgorzata Kot, Małgorzata Lewandowska, Julia Kruk-Jeromin
Aktualn Neurol 2009, 9 (3), p. 214-218