LOGO
pl en

2009, Vol 9, No 2


Aktualne kierunki rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym
Józef Opara, Waldemar Szwejkowski, Waldemar Brola
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 140-146

Rozwój nowych terapii stwardnienia rozsianego
Paweł Gierach, Marek Juszczak, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 132-139

Aktualne zasady terapii stwardnienia rozsianego
Halina Bartosik-Psujek
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 126-131

Naturalny przebieg stwardnienia rozsianego
Robert Bonek, Zdzisław Maciejek
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 116-125

Biomarkery w stwardnieniu rozsianym
Mieczysław Wender
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 109-115

Diagnostyka laboratoryjna stwardnienia rozsianego
Małgorzata Siger
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 101-108

Kryteria diagnostyczne stwardnienia rozsianego
Jacek Losy
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 98-100

Stwardnienie rozsiane w świecie i w Polsce – ocena epidemiologiczna
Andrzej Potemkowski
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 91-97

Patogeneza stwardnienia rozsianego
Konrad Rejdak
Aktualn Neurol 2009, 9 (2), p. 86-90