LOGO
pl en

2009, Vol 9, No 1


Bóle krzyża rozpatrywane w kategorii chorób związanych z wykonywaniem pracy
Katarzyna Kubicka, Krystyna Pierzchała
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 11-16

Zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu choroby nowotworowej i neurologicznych zespołach paranowotworowych
Karolina Popławska
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 67-71

Witaminy „pamięci”
Beata M. Gruber
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 52-62

SYMPOZJUM: WODOGŁOWIE. Wodogłowie u dzieci z nowotworami mózgu
Krzysztof Zakrzewski, Emilia Nowosławska
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 45-51

SYMPOZJUM: WODOGŁOWIE. Wodogłowie pokrwotoczne u noworodków i niemowląt
Marek Mandera
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 37-44

SYMPOZJUM: WODOGŁOWIE. Leczenie wodogłowia za pomocą systemów zastawkowych
Wanda Mikołajczyk-Wieczorek, Emilia Nowosławska
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 26-36

SYMPOZJUM: WODOGŁOWIE. Leczenie wodogłowia przy wykorzystaniu technik neuroendoskopowych
Emilia Nowosławska, Wanda Mikołajczyk-Wieczorek, Krzysztof Zakrzewski
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 17-25

Terapia rituksymabem w uogólnionej miastenii lekoopornej. Opis przypadku
Robert Bonek, Zdzisław Maciejek, Krzysztof Radziszewski
Aktualn Neurol 2009, 9 (1), p. 63-66