SYMPOZJUM: CHOROBY WIRUSOWE. Wirus herpes
Zakład Diagnostyki Wirusologicznej Katedry Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji Śląskiej Akademii Medycznej (Tomasz J. Wąsik, Aleksandra Zielińska, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik) 
Zakład Patologii Molekularnej Neuropatologii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Beata Sikorska, Paweł P. Liberski) 
 
Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Paweł P. Liberski, Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii Katedry Onkologii UMŁ, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 96-107
STRESZCZENIE

W pracy omówiono zakażenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego wywołane przez herpeswirusy. Do najważniejszych jednostek chorobowych należą: opryszczkowe zapalenie mózgu wywołane przez Herpes simplex virus typu 1. i 2., zapalenia mózgu wywołane przez wirus ospy wietrznej – półpaśca, półpasiec, zapalenie mózgu w przebiegu mononukleozy zapalnej, neuralgia postherpetyczna oraz zapalenia mózgu wywołane wirusem herpes typu B i cytomegalii. Zwrócono szczególną uwagę na herpesowe zapalenie mózgu w przebiegu AIDS.

Słowa kluczowe: herpes, neuropatologia, zapalenia mózgu, półpasiec, cytomegalia, wirus Epsteina-Barr