LOGO
pl en

2007, Vol 7, No 1


Farmakoterapia zaburzeń ruchowych i objawów neuropsychiatrycznych w chorobie Huntingtona: systematyczny przegląd piśmiennictwa
Tomasz Sobów, Jarosław Sławek
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 10-18

SYMPOZJUM: ELEKTROWSTRZĄSY. Zabiegi elektrowstrząsowe
Danuta Palińska, Iwona Kłoszewska
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 19-24

Analiza kwalifikacji chorych z chorobą Parkinsona do leczenia operacyjnego
Magdalena Tomczyk, Ewa Betscher
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 40-44

SYMPOZJUM: ELEKTROWSTRZĄSY. Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w psychiatrii
Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 32-39

SYMPOZJUM: ELEKTROWSTRZĄSY. Zaburzenia świadomości po zabiegach elektrowstrząsowych
Danuta Palińska
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 25-31

Mózgowy czynnik natriuretyczny a udar niedokrwienny mózgu
Marta Pyzik, Rafał Gawor
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 45-48

Opis przypadku 51-letniej kobiety z zespołem Arnolda-Chiariego
Piotr Bogucki
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 59-62

Pojedyncza zmiana demielinizacyjna w rdzeniu kręgowym jako przyczyna ruchów dystoniczno-atetotycznych rąk
J. Oborzyński, E. Sztamska, K. Kierkus-Dłużyńska, J. Chrząstek, A. Klimek
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 55-58

Gwiaździak olbrzymiokomórkowy podwyściółkowy w przebiegu stwardnienia guzowatego – opis przypadku
Karol Jastrzębski, Jarosław Zagórski, Małgorzata Salamon, Wielisław Papierz, Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2007, 7 (1), p. 49-54