Przypadek skąpoobjawowego rozwarstwienia ścian tętnic

Adres do korespondencji: Klinika Neurologii i Epileptologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Neurologii WSS, im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 131-135
STRESZCZENIE

Rozwarstwienie tętnic domózgowych bywa rzadko stwierdzaną przyczyną udarów mózgu. Częściej spotykane jest u osób młodych. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia rozwarstwienia ściany tętnicy są: nadciśnienie tętnicze, urazy szyi i głowy, inwazyjne zabiegi neurochirurgiczne i kardiochirurgiczne, a także schorzenia obejmujące ściany tętnic. W większości przypadków rozwarstwienie ściany jest jednak procesem spontanicznym. Prezentujemy przypadek 59-letniego chorego, przyjętego z objawami udaru, u którego stwierdzono odwarstwienie błony wewnętrznej obejmujące pień ramienno-głowowy, prawą i lewą tętnicę podobojczykową, prawą tętnicę szyjną wspólną, aortę brzuszną i tętnice biodrowe. Stanowi on jeden z niewielu, opisywanych w literaturze przypadków, tak rozległego rozwarstwienia o skąpoobjawowym przebiegu. 

Słowa kluczowe: rozwarstwienie tętnic domózgowych, osoby młode, udar, USG-doppler, angio-TK