LOGO
pl en

2006, Vol 6, No 2


Potencjał P300 jako czynnik diagnostyczny zmian OUN osób uzależnionych od alkoholu.
Monika Przybyła, Andrzej Klimek, Henryk Chmielewski, Bogdan Błaszczyk, Beata Kaczorowska
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 78-87

Czy pochodne nukleozydów i nukleotydów mogą w przyszłości stać się skutecznymi lekami przeciwpadaczkowymi?
Marek Cieślak1, Michał Komoszyński2
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 124-130

SYMPOZJUM: CHOROBY OTĘPIENNE. Otępienie z ciałami Lewy’ego – nowe kryteria diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne
Radosław Magierski, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 116-123

SYMPOZJUM: CHOROBY OTĘPIENNE. Immunologiczne aspekty choroby Alzheimera
Marcin Wojtera, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów, Paweł P. Liberski
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 108-115

SYMPOZJUM: CHOROBY OTĘPIENNE. Leczenie choroby Alzheimera: czy istnieją możliwości przewidywania klinicznej odpowiedzi na inhibitory cholinesterazy?
Marcin Flirski, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 95-107

SYMPOZJUM: CHOROBY OTĘPIENNE. Modyfikowalne czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych: co możemy zrobić, aby uniknąć otępienia?
Tomasz Sobów
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 88-94

Malformacja naczyniowa z objawami poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgowego – opis przypadku
Barbara Kściuk, Edyta Matusik, Andrzej Wajgt, Bronisława Bober
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 136-140

Przypadek skąpoobjawowego rozwarstwienia ścian tętnic
Agnieszka Karp-Majewska, Bożena Adamkiewicz, Andrzej Klimek
Aktualn Neurol 2006, 6 (2), p. 131-135