LOGO
pl en

2006, Vol 6, No 1


Farmakologiczna diagnostyka zaburzeń autonomicznego unerwienia źrenicy
Michał Fila, Andrzej Bogucki
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 13-23

SYMPOZJUM - LAMINOPATIE. Laminopatie – układ integrujący i ciągle intrygujący
Irena Hausmanowa-Petrusewicz
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 24-31

SYMPOSIUM: LAMINOPATIE. Rodzinna ogniskowa lipodystrofia
Agnieszka Madej-Pilarczyk
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 32-34

SYMPOZJUM - LAMINOPATIE. Charakterystyka białek jądrowych i ich związek z laminopatiami
Irena Niebrój-Dobosz
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 35-38

SYMPOZJUM – LAMINOPATIE. Dystrofia mięśniowa typu Emery’ego-Dreifussa – spojrzenie kardiologa
Michał Marchel, Roman Steckiewicz, Grzegorz Opolski
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 39-43

Wpływ polimorfizmu insercyjno-delecyjnego ACE na występowanie chorób sercowo-naczyniowych i udarów mózgu w ocenie współczesnych badaczy
Barbara Gaweł, Sabina Gałka, Andrzej Wajgt, Urszula Mazurek, Bartosz Chłopicki, Joanna Głogowska-Ligus
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 44-47

Zanik wieloukładowy typu C (MSA-C) – aspekty kliniczne i radiologiczne, opis przypadku
Arkadiusz Węglewski, Jacek Juryńczyk, Izabela Ślusarek
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 48-53

Udział homocysteiny w patologii niektórych chorób neurologicznych
Karina Kierkus-Dłużyńska
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 62-66

Przypadek choroby Creutzfeldta-Jakoba zdiagnozowany przyżyciowo
B. Adamkiewicz , Z. Fornalska, P. Skłodowski, P.P. Liberski, A. Klimek
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 54-57

Zanik mięśnia czworobocznego u 11-letniego chłopca – opis przypadku
Joanna Drat-Gzubicka
Aktualn Neurol 2006, 6 (1), p. 58-61