Zjazdy

 • 2015-10-16
 • 9th International Congress on Vascular Dementia – ICVD 2015
 • Zobacz >>
 • 2015-10-08
 • II Konferencja Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i innych Zaburzeń Ruchowych oraz VI Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 • Zobacz >>
 • 2015-09-24
 • Ogólnopolskie Forum Medyczne
 • Zobacz >>
 • 2015-06-25
 • 5th Movement Disorders, Multiple Sclerosis & Epilepsy Mayo Clinic Faculty Teaching Course
 • Zobacz >>
 • 2015-05-29
 • IV Ogólnopolskim Kongresie Praw Pacjenta – jak skutecznie bronić się przed roszczeniami Pacjentów?
 • Zobacz >>