LOGO
pl en

Zastosowanie kannabinoidów w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Małgorzata Stachoń1, Milena Sierocka1, Piotr Poniewierski1,2, Anna Kostiukow2, Włodzimierz Samborski2

Affiliacja i adres do korespondencji
Aktualn Neurol 2020, 20 (3), p. 119–124
DOI: 10.15557/AN.2020.0015
Streszczenie

Wstęp: Zainteresowanie użyciem marihuany w celach leczniczych wzrosło wraz z wyodrębnieniem dwóch związków: tetrahydrokannabinolu (THC) i kannabidiolu (CBD). Właśnie wtedy rozpoczęto badania nad wpływem marihuany na przebieg poszczególnych chorób. Cel: Celem pracy była analiza wykorzystania kannabinoidów w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wyniki: Istnieją różne sposoby podawania kannabinoidów. Badacze posługują się różnymi preparatami w dawkach od 0,04 mg do 900 mg. Badania wstępne prowadzi się na modelach zwierzęcych – najczęściej wykorzystywane są genetycznie modyfikowane myszy. Zauważono, że kannabinoidy mają pozytywny wpływ na zachowania społeczne i emocjonalne dzieci, a także wykazują działanie przeciwlękowe i przeciwpsychotyczne. Kannabidiol odgrywa istotną rolę w wydzielaniu wazopresyny i oksytocyny. U niektórych pacjentów odnotowuje się działania niepożądane. U osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi dostrzega się działanie antydepresyjne i przeciwpadaczkowe. Wnioski: Terapia z zastosowaniem kannabinoidów nie jest standardem leczniczym u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a wykorzystywane dawki istotnie się różnią. Udowodniono pozytywne działanie kannabinoidów w przypadku zaburzeń współistniejących. Możliwe, że w analizowanej grupie pacjentów kannabinoidy mają działanie przeciwlękowe i pozwalają ograniczyć zastosowanie leków przeciwpsychotycznych. Dostrzega się również działanie antydepresyjne i redukujące częstotliwość napadów padaczkowych. Wykazano, że związki CBD podawane myszom chorym na zespół Dravet korzystnie wpływają na interakcje społeczne, których nieprawidłowości są jednym z osiowych objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Słowa kluczowe
kannabinoidy, marihuana, autyzm, pediatria