Stwardnienie rozsiane i syringomielia – opis przypadku
1 Department of Neurology, Medical University of Bialystok, Białystok, Poland
2 Department of Neurosurgery, Medical University of Bialystok, Białystok, Poland
3 Department of Radiology, Medical University of Bialystok, Białystok, Poland
Adres do korespondencji: Katarzyna Kapica-Topczewska, Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok, tel.: +48 85 746 83 26, faks: +48 85 746 86 08, e-mail: katarzyna-kapica@wp.pl
Aktualn Neurol 2019, 19 (1), p. 45–48
DOI: 10.15557/AN.2019.0008
STRESZCZENIE

Jamistość rdzenia polega na nieprawidłowym poszerzeniu kanału centralnego rdzenia kręgowego i jest związana w ponad 2/3 przypadków z zespołem Arnolda–Chiariego typu I, rzadziej z guzem wewnątrzrdzeniowym lub przebytym urazem – jako jego powikłanie. Według niektórych autorów rzadko występujące jamy syryngomieliczne obserwowane u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym są następstwem zmian demielinizacyjnych w rdzeniu kręgowym. W pracy przedstawiamy przypadek 23-letniego pacjenta z rozpoznanym zgodnie z kryteriami McDonalda stwardnieniem rozsianym oraz jamistością rdzenia kręgowego i zespołem Arnolda–Chiariego typu I. Opisywany przypadek potwierdza, iż w rzadkich przypadkach stwardnienie rozsiane może współwystępować z jamistością rdzenia kręgowego jako dwie oddzielne, niezwiązane ze sobą jednostki chorobowe.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, jamistość rdzenia, zespół Arnolda–Chiariego typu I