Sprawozdanie z konferencji International Neuropsychological Society (Praga, Czechy, 18–20 lipca 2018 r.)
Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii UMCS, Lublin, Polska
Adres do korespondencji: Ewa Małgorzata Szepietowska, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, pl. Litewski 5, 20-080 Lublin, e-mail: ewa.szepietowska@poczta.umcs.lublin.pl
Aktualn Neurol 2018, 18 (3), p. 148–150
DOI: 10.15557/AN.2018.0021
STRESZCZENIE

W lipcu 2018 roku na terenie Praskiego Centrum Kongresowego nieopodal Wełtawy odbyła się kolejna konferencja INS (International Neuropsychological Society). W organizacji tej edycji uczestniczyli przedstawiciele INS, Czeskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i Czeskiego Towarzystwa Neurologicznego, a patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej, Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz władze Uniwersytetu Karola w Pradze.