Baza danych własnego projektu, umożliwiająca szybkie wyszukiwanie pacjentów spełniających określone kryteria. Proste i skuteczne narzędzie do zbierania materiału klinicznego do celów naukowych
1 Department of Neurosurgery, The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland
2 Student; Warsaw Medical University, Warsaw, Poland
3 General Medical Practice “Poradnia Lekarza POZ,” Ząbki, Poland
Adres do korespondencji: Paweł Daszkiewicz, Klinika Neurochirurgii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, tel.: +48 22 815 75 60, e-mail: pmdaszkiewicz@o2.pl
Aktualn Neurol 2018, 18 (3), p. 113–116
DOI: 10.15557/AN.2018.0015
STRESZCZENIE

Wprowadzenie: Każda praca naukowa oparta na dowodach wymaga dokładnych i wiarygodnych danych. W medycynie klinicznej oznacza to wyszukiwanie pacjentów spełniających określone kryteria. Niestety, większość szpitalnych systemów informatycznych służy gromadzeniu i przetwarzaniu danych dotyczących leczenia poszczególnych pacjentów, głównie w aspekcie medycznym i administracyjnym, podczas gdy przekrojowe poszukiwanie chorych z określoną patologią w określonej lokalizacji jest trudne albo w ogóle niemożliwe. Dlatego większość tych baz danych jest w zasadzie bezużyteczna dla celów naukowych. Materiał i metoda: W oparciu o materiał obejmujący wszystkich chorych leczonych w naszym ośrodku stworzyliśmy prostą bazę danych, umożliwiającą szybkie wyszukiwanie pacjentów spełniających określone kryteria. Zastosowaliśmy oprogramowanie Microsoft® Office Access® zainstalowane na standardowym komputerze osobistym. W pracy opisano szczegółowo strukturę i sposób korzystania z bazy danych. Wyniki: Nasza baza danych zawiera podstawowe informacje dotyczące 16 126 pacjentów (stan na styczeń 2019 r.) leczonych na przestrzeni ponad 38 lat i zajmuje 5,19 MB pamięci. Dotychczas przeprowadzono 48 kwerend, uzyskując błyskawicznie wiarygodny materiał kliniczny do badań naukowych. Wniosek: Nasza baza danych okazała się skutecznym, wszechstronnym i niezwykle przydatnym narzędziem do wyszukiwania pacjentów spełniających określone kryteria. Według naszej wiedzy dotychczas nie opisano takiego prostego narzędzia do przetwarzania materiału klinicznego. Po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji podobna baza będzie bardzo przydatna w każdym ośrodku klinicznym.

Słowa kluczowe: baza danych, kryteria wyszukiwania, dokumentacja medyczna