NEURONEWS: „Skuteczność trombektomii u wybranych pacjentów”, „Modyfikacja kryteriów McDonalda 2017”, „Odkrycie nowego mechanizmu związanego z brakiem regeneracji w MS”, „Czy wynik zwykłej CT może wskazywać na mózgową angiopatię amyloidową?”, „Odstawiać czy nie odstawiać? Oto jest pytanie!”
Aktualn Neurol 2017, 17 (4), p. 245–246
STRESZCZENIE