Rzadki przypadek małopłytkowości wywoływanej przez heparynę i zakrzepicy zatok żylnych mózgu z zespołem antyfosfolipidowym i możliwym toczniem rumieniowatym układowym
Department of Neurology, General Hospital of Athens “G. Gennimatas,” Athens, Greece
Correspondence: Ioannis Stavropoulos, Niovis 3 Str., 16344 Athens, Greece, tel.: +447761403421, e-mail: ioannstavropoulos@gmail.com, istaurop@med.uoa.gr
Aktualn Neurol 2017, 17 (2), p. 121–125
DOI: 10.15557/AN.2017.0013
STRESZCZENIE

Zakrzepica zatok żylnych mózgu jest względnie rzadkim typem udaru mózgu, który może być powikłany krwotokiem śródmózgowym i często wiąże się ze złym rokowaniem. Zespół antyfosfolipidowy i toczeń rumieniowaty układowy to znane czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy zatok żylnych mózgu. Ponadto w literaturze opisano kilka przypadków współwystępowania małopłytkowości wywoływanej przez heparynę z zakrzepicą zatok żylnych mózgu. W pracy przedstawiono przypadek 57-letniej kobiety przyjętej do szpitala z objawami splątania i gorączką trwającymi od 4 dni. Pacjentka była unieruchomiona z powodu złamania kręgu piersiowego kręgosłupa i przyjmowała enoksaparynę w ramach profilaktyki zakrzepicy żył głębokich. Tomografia komputerowa ujawniła rozległą zakrzepicę zatok żylnych mózgu i dwa obszary udaru krwotocznego zlokalizowane w tej samej półkuli mózgu. U pacjentki stwierdzono również pozytywny wynik badania w kierunku przeciwciał w surowicy odpowiedzialnych za wystąpienie małopłytkowości wywoływanej przez heparynę oraz uporczywą gorączkę. Dokładne badanie immunologiczne i serologiczne ujawniło obecność zespołu antyfosfolipidowego z możliwym toczniem rumieniowatym układowym. Pacjentka została poddana odpowiedniemu leczeniu i wypisana z oddziału miesiąc później, bez gorączki oraz z łagodnymi deficytami neurologicznymi.

Słowa kluczowe: zakrzepica zatok żylnych mózgu, krwotok śródczaszkowy, małopłytkowość wywoływana przez heparynę, zespół antyfosfolipidowy, toczeń rumieniowaty układowy