Ognisko epidemiczne zachorowań na aseptyczne zapalenie opon mózgowych w województwie podlaskim w 2014 roku

Department of Integrated Medical Care, Medical University of Bialystok, Białystok, Poland
Correspondence: Magda Orzechowska, Department of Integrated Medical Care, Medical University of Bialystok, Marii Skłodowskiej Curie 7a, 15-096 Białystok, Poland, tel.: +48 607 980 389, e-mail: magdaorzechowska-88@o2.pl

Aktualn Neurol 2016, 16 (4), p. 212–217
DOI: 10.15557/AN.2016.0028
STRESZCZENIE

Enterowirusy wywołują częste infekcje wśród dzieci i młodzieży – przebiegają one pod różnymi postaciami klinicznymi, takimi jak choroba dłoni, stóp i jamy ustnej (tj. choroba bostońska), herpangina, zapalenie śródmiąższowe mięśnia sercowego i osierdzia, nagminne zapalenie mięśni (nagminna pleurodynia, choroba bornholmska) czy też aseptyczne zakażenie układu nerwowego. Incydentalnie odnotowywany jest wzrost liczby powiązanych zachorowań na aseptyczne zapalenie opon mózgowych o etiologii enterowirusowej, w tym ECHO 30, w różnych krajach europejskich. W 2014 roku w województwie podlaskim zarejestrowano ognisko epidemiczne zachorowań na enterowirusowe zapalenie opon mózgowych. W okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2014 roku odnotowano 640 zachorowań o etiologii wirusowej, z czego u 228 osób w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego potwierdzono etiologię enterowirusową. Okres letni i jesienny sprzyja występowaniu wirusowych infekcji ośrodkowego układu nerwowego. Objawowe zakażenia częściej dotyczą osób płci męskiej. Zakażenia enterowirusem ECHO 30 wykazują tendencję do tworzenia terenów endemicznych zachorowań.

Słowa kluczowe: enterowirusowe zapalenie opon mózgowych, echowirus 30, enterowirusy