Wpływ obciążenia chorobami naczyniowymi na progresję łagodnych zaburzeń poznawczych do choroby Alzheimera
1 Department of Neurology, Central Clinical Hospital of the Ministry of Interior, Warsaw, Poland
2 Department of Radiology, Central Clinical Hospital of the Ministry of Interior, Warsaw, Poland
3 Department of Neurodegenerative Disorders, Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
Correspondence: Marta Nesteruk, Department of Neurology, Central Clinical Hospital of the Ministry of Interior, Wołoska 137, 02-507 Warsaw, Poland, tel.: +48 22 508 18 60, e-mail: msuchcicka@gmail.com
Aktualn Neurol 2015, 15 (1), p. 18–21
DOI: 10.15557/AN.2015.0003
STRESZCZENIE

Wstęp: Łagodne zaburzenia poznawcze nie spełniają kryteriów rozpoznania zespołu otępiennego, jednakże ustalenie tego rozpoznania wzbudza obawę o przyszły stan pacjenta, w związku z zagrożeniem konwersją do choroby Alzheimera. Mimo etiologii zwyrodnieniowej choroby Alzheimera brany pod uwagę jest również wpływ chorób naczyniowych na rozwój tej choroby. Celem pracy była ocena wpływu obciążenia chorobami naczyniowymi u pacjentów ze zdiagnozowanymi łagodnymi zaburzeniami poznawczymi na konwersję do choroby Alzheimera. Materiał i metody: U 101 pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych przeprowadzono szczegółowy wywiad chorobowy, uwzględniający: nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca, zawał serca, udar mózgu, cukrzycę, a ponadto choroby tarczycy, urazy głowy, nadużywanie alkoholu, nikotynizm, kontakt z substancjami toksycznymi, operacje w znieczuleniu ogólnym i rodzinność otępienia. Zaplanowano wizyty kliniczne po 6, 12, 24 miesiącach. Wyniki: Spośród 101 pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych u 17 osób (16,8%) stwierdzono konwersję do choroby Alzheimera w ciągu 2 lat obserwacji. Analiza testów niezależności rozkładów wykazała, że konwersja jest istotna dla dwóch zmiennych: choroby niedokrwiennej serca oraz zawału serca w wywiadzie.

Słowa kluczowe: łagodne zaburzenia poznawcze, konwersja, choroba Alzheimera, zawał serca, choroba niedokrwienna serca