LOGO
pl en

2015, Vol 15, No 1


Co oznacza obecność pojedynczego prążka w płynie mózgowo-rdzeniowym? Doświadczenie nabyte w oparciu o badania materiału zebranego w ośrodku medycznym trzeciego stopnia referencyjności
Turan Poyraz, Derya Kaya, Egemen Idiman, Nuri Karabay, Duygu Arslan, Yasemin Karakaptan
Aktualn Neurol 2015, 15 (1), p. 6–10
DOI: 10.15557/AN.2015.0001

Zastosowanie Testu Łączenia Punktów do oceny elastyczności poznawczej u chorych z zaburzeniami mowy po udarze mózgu
Anna Rajtar-Zembaty, Dorota Przewoźnik, Bogusława Bober-Płonka, Anna Starowicz-Filip, Jakub Rajtar-Zembaty, Ryszard Nowak, Ryszard Przewłocki
Aktualn Neurol 2015, 15 (1), p. 11–17
DOI: 10.15557/AN.2015.0002

Wpływ obciążenia chorobami naczyniowymi na progresję łagodnych zaburzeń poznawczych do choroby Alzheimera
Marta Nesteruk, Tomasz Nesteruk, Maria Styczyńska, Maria Barcikowska
Aktualn Neurol 2015, 15 (1), p. 18–21
DOI: 10.15557/AN.2015.0003

Stop walking when talking, czyli związek funkcji poznawczych z kontrolą chodu
Anna Rajtar-Zembaty, Jakub Rajtar-Zembaty, Anna Starowicz-Filip, Barbara Skalska-Dulińska, Iwona Kinga Czechowicz, Anna Skalska
Aktualn Neurol 2015, 15 (1), p. 22–27
DOI: 10.15557/AN.2015.0004

Rola androgenów w patogenezie i przebiegu klinicznym stwardnienia rozsianego. Nowe możliwości terapii
Małgorzata Turniak, Andrzej Głąbiński
Aktualn Neurol 2015, 15 (1), p. 28–34
DOI: 10.15557/AN.2015.0005

Wybrane zaburzenia funkcji poznawczych po udarze mózgu – charakterystyka kliniczna i diagnostyka
Magdalena Sabiniewicz, Marta Niwald, Marcin Machnia, Lidia Włodarczyk, Elżbieta Miller
Aktualn Neurol 2015, 15 (1), p. 35–40
DOI: 10.15557/AN.2015.0006

Rola wybranych chemokin i ich receptorów w patogenezie rozwoju i destabilizacji blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej
Maria Konarska-Król, Magdalena Justyna Kacperska, Jakub Walenczak, Bartłomiej Tomasik, Piotr Szpakowski
Aktualn Neurol 2015, 15 (1), p. 41–46
DOI: 10.15557/AN.2015.0007