LOGO
pl en

2014, Vol 14, No 2


Próba zastosowania ilościowej analizy obrazów TK w różnicowaniu guzów i udarów – badanie wstępne
Beata Chrześcijanek, Antonina Młynarczyk-Kochanowska, Michał Strzelecki, Andrzej Klimek, Maciej Rachalewski
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 89–95
DOI: 10.15557/AN.2014.0009

Ropień mózgu
Dariusz J. Jaskólski
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 96–106
DOI: 10.15557/AN.2014.0010

Ropniak nadtwardówkowy kanału kręgowego
Dariusz J. Jaskólski
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 107–111
DOI: 10.15557/AN.2014.0011

Ropniaki wewnątrzczaszkowe
Dariusz J. Jaskólski
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 112–116
DOI: 10.15557/AN.2014.0012

Aktualny model immunopatogenezy stwardnienia rozsianego – nowe możliwości terapeutyczne
Halina Bartosik-Psujek
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 117–123
DOI: 10.15557/AN.2014.0013

Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α) jako potencjalny osoczowy marker przebiegu stwardnienia rozsianego – badania wstępne
Magdalena Justyna Kacperska, Karol Jastrzębski, Bartłomiej Tomasik, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 124–133
DOI: 10.15557/AN.2014.0014

Nawracające obwodowe porażenie nerwu twarzowego – opis przypadku
Małgorzata Figlus, Małgorzata Pawełczyk, Magdalena Justyna Kacperska, Sylwia Janiak, Karol Jastrzębski
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 134–139
DOI: 10.15557/AN.2014.0015

Rehabilitacja zamrożeń chodu w przebiegu choroby Parkinsona
Barbara Skalska-Dulińska, Borys Witkiewicz, Iwona Ptasznik
AKTUALN NEUROL 2014, 14 (2), p. 140–148
DOI: 10.15557/AN.2014.0016