LOGO
pl en

2010, Vol 10, No 3


Analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia szyjnego u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych interferonem beta, octanem glatirameru
Sławomir Wawrzyniak, Zdzisław Maciejek
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (3), p. 134-144

Fingolimod w leczeniu stwardnienia rozsianego
Marek Juszczak, Paweł Gierach, Andrzej Głąbiński
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (3), p. 145-151

Immunoekspresja białka LAMP2 w ośrodkowym układzie nerwowym u osób chorych na sporadyczną postać choroby Creutzfeldta-Jakoba (sCJD)
Piotr Gębski, Beata Sikorska
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (3), p. 152-166

Hipoadiponektynemia u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu
Marta Pyzik-Janiak, Bożena Adamkiewicz
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (3), p. 167-171

Przemijający deficyt neurologiczny spowodowany neurotoksycznym działaniem środka kontrastowego użytego do zabiegu koronarografii
Renata Wilczewska, Alina Kułakowska, Alicja Korneluk-Sadzyńska, Helena Borowik, Wiesław Drozdowski
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (3), p. 172-175

4. Doroczne Zebranie Naukowe Towarzystwa Neurologii Naczyniowej i Interwencyjnej (SVIN): sprawozdanie z Jesiennego Seminarium iWarsztatów Interaktywnych, październik 2010 r., Atlanta, Georgia, USA
Michał Arkuszewski, Magdalena Targosz-Gajniak, Osama O. Zaidat
AKTUALN NEUROL 2010, 10 (3)