SYMPOZJUM: CHOROBY WIRUSOWE. Choroba Borna

Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Paweł P. Liberski, Beata Sikorska) Zakład Diagnostyki Wirusologicznej Katedry Biologii Molekularnej Biochemii i Biofarmacji Śląskiej Akademii Medycznej (Piotr Kruszyński, Tomasz J. Wąsik, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik)

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Paweł P. Liberski, Zakład Patologii Molekularnej i Neurologii Katedry Onkologii UMŁ, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 125-126
STRESZCZENIE

Choroba Borna (której nazwa pochodzi od małego miasta Borna w dolnej Saksonii, gdzie wystąpiła epidemia choroby w 1895 roku) wywoływana jest przez nietypowy wirus (Borna disease virus, BDV). BDV jest prototypowym wirusem rodziny Bornaviridae, w obrębie rzędu Mononegavirales, do którego należą także wirusy Ebola i Marburg oraz Rhabdoviridae. Warto podkreślić, że BDV próbowano latami wyizolować klasycznymi metodami wirusologii, bezskutecznie; udało się go sklonować metodami biologii molekularnej dopiero w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku. BDV występuje endemicznie w Niemczech, Szwajcarii, Ameryce Północnej oraz części Azji (Japonia) i w Izraelu. Wydaje się, że podobnie jak wirus wścieklizny BDV może zakażać wszystkie ciepłokrwiste zwierzęta (konie, naczelne, owce, hipopotamy, lamy, koty i bydło), a także ptaki (strusie). Rezerwuarem BDV są prawdopodobnie małe gryzonie. Kwestia, czy u człowieka w ogóle występuje manifestujące się klinicznie zakażenie, jest nadal przedmiotem kontrowersji.

Słowa kluczowe: wirusy, Borna, Rhabdoviridae, zapalenia mózgu, neuropatologia