LOGO
pl en

List of Reviewers

The PEDIATRIA I MEDYCYNA RODZINNA sincerely expresses gratitude to the following colleagues who reviewed articles submitted do the journal.

Dr n. med. Agata Będzichowska
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny – WIM, Warszawa

Dr n. med. Łukasz Dembiński
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny – WUM, Warszawa

Dr n. med. Beniamin Grabarek
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków

Dr hab. n. med. Katarzyna Jobs
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa

Prof. Anna Jung
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa

Dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. Instytutu
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa

Prof. Bożena Kociszewska-Najman
Klinika Neonatologii, WUM, Warszawa

Dr hab. n. med. Sławomir Lewicki, prof. WIHE
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego, Warszawa

Dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałko
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa

Dr n. med. Joanna Milart
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa

Dr n. med. Józef Mróz
Klinika Rehabilitacji, WIM, Warszawa

Dr n. med. Małgorzata Placzyńska
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa

Dr Małgorzata Sopińska
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa

Prof. Maria Szczepańska
Katedra i Klinika Pediatrii, Oddział Nefrologii Dziecięcej z Pododdziałem Dializoterapii Dzieci, SUM w Katowicach, Zabrze

Dr hab. n. med. Kornel Szczygielski
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, WIM, Warszawa

Prof. Leszek Szydłowski
Klinika Kardiologii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Katowice

Dr n. med. Agata Wawrzyniak
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa

Dr n. biol. Robert Zdanowski
Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych, WIM, Warszawa

Prof. Krzysztof Zeman
Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

Dr n. med. Janusz Żuber
WIM, Warszawa