SYMPOSIUM: VIRUS DISEASES. Herpesvirus
Zakład Diagnostyki Wirusologicznej Katedry Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofarmacji Śląskiej Akademii Medycznej (Tomasz J. Wąsik, Aleksandra Zielińska, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik) 
Zakład Patologii Molekularnej Neuropatologii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Beata Sikorska, Paweł P. Liberski) 
 
Correspondence to: prof. dr hab. n. med. Paweł P. Liberski, Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii Katedry Onkologii UMŁ, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź 
Aktualn Neurol 2007, 7 (2), p. 96-107
ABSTRACT

We review here infections of both peripheral and central nervous system caused by herpes viruses. To the most important entities one should classify: herpetic encephalitides caused by Herpes simplex virus type I and II, encephalitides caused by varicella-zoster virus, encephalitis in the course of infectious mononucleosis (the Epstein-Barr virus) and encephalitides caused by cytomegalia wirus and herpes B virus. In particular, we covered herpes viruses infections as complications of AIDS.

Keywords: herpes viruses, encephalitides, neuropathology, herpes zoster, cytomegalia virus